AngolNyelvvizsgÁsz, RitaMódszer

Adatkezelési tájékoztató

 

1. Célja

Az adatkezelési tájékoztató rögzíti a Bozókiné Antal Rita e.v. (2024 Kisoroszi, Rigó u. 19.; Adószám: 41199956-1-33) által az AngolNyelvvizsgAsz.hu weboldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

 

2. Adatkezelő

 • Név: Bozókiné Antal Rita e.v.
 • Székhely: 2024 Kisoroszi, Rigó u. 19.
 • Adószám: 41199956-1-33
 • Telefonszám: +36 20 235 5328
 • Email cím: rita@angolnyelvvizsgasz.hu
 • Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/003328

 

3. Kezelt személyes adatok köre

3.1 Az AngolNyelvvizsgAsz.hu weboldal, illetve üzemeltetője, Bozókiné Antal Rita e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő) egyes díjmentes szolgáltatásait előzetes regisztrációhoz köti, amelynek során szükség van személyes adatok megadására. Az Adatkezelő a birtokába jutott minden adatot a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli.

3.2 A regisztráció során az alábbi adatok megadását kérjük:

 • teljes név vagy keresztnév,
 • emailcím,
 • egyes esetekben telefonszám.

Szolgáltatás megrendelésekor a megrendelőtől az alábbi adatok megadását is kérjük:

 • vezetéknév, keresztnév,
 • emailcím,
 • számlázási név, cím.

 

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja az AngolNyelvvizsgAsz.hu weboldalon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, valamint számlák kiállítása.

4.3 Az automatikusan rögzített adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.4 Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírtaktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

5. Az adatkezelés időtartama

5.1 A regisztráció és az AngolNyelvvizsgAsz.hu weboldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszüntetéséig tart. A regisztráció megszüntetésekor a regisztráláskor megadott adatokat töröljük az éles adatbázisból. Az Adatkezelő számára az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg:

 • a regisztrációkor megadott emailcím;
 • a regisztráció időpontja;
 • a regisztráció megszüntetésének időpontja.

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl.: számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 Az AngolNyelvvizsgAsz.hu weboldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani különböző jogi személyek irányába. Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat és adatkezelőket vonja be egyes technikai részfeladatok elvégzésébe:

 • hírlevélküldés: UAB “MailerLite” Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius.

Az Adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

6.2 A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az Adatkezelő a kezelt adatokat (a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont adatfeldolgozót és adatkezelőt is.

6.3 Az AngolNyelvvizsgAsz.hu weboldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

 • Infosector Kft.
 • Székhely: 2013 Pomáz, Kond utca 14.
 • Adószám: 14280597-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-119475
 • Support: hello@infosector.hu

 

7. Adatbiztonság: sütik használata és a biztonságos környezet

7.1 Az AngolNyelvvizsgAsz.hu weboldal sütiket használhat a honlapon. Amennyiben nem szeretné, hogy az AngolNyelvvizsgAsz.hu sütiket használjon, állítsa be úgy a böngészőjét, hogy ezeket visszautasítsa, vagy értesítse Önt, ha a honlap egy sütit akarna a böngészőjében elhelyezni. Amennyiben a sütik elutasítása mellett dönt, ez hatással lehet a honlapon lévő tartalom és szolgáltatások igénybevételére.

7.2 Az AngolNyelvvizsgAsz.hu minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a termékekre és szolgáltatásokra kötött megállapodások lebonyolítása biztonságos környezetben történjen meg. A biztonságos környezet jelzése: lakatszimbólum a böngésző állapotsorában, https jelölés a domainnév előtt.

7.3 A weboldal működtetésének monitorozásához az AngolNyelvvizsgAsz.hu eltárolhatja és felhasználhatja az oldal Felhasználóinak IP címeit. Az AngolNyelvvizsgAsz.hu nem kapcsolja össze az IP címeket a személyes információkkal.

7.4 Az oldal Google Analitycs-t használ, amely a Delaware-i Google, Inc. cégnek (bejegyezett irodája: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, USA), továbbiakban „Google”, webes szolgáltatása. Google Analytics sütiket használ, amelyek az Ön számítógépére telepített szövegfájlok, hogy ennek segítségével lehessen monitorozni a weboldal használatát. A sütik információkat generálnak az Ön honlaphasználatáról, de az IP címét anonimizáljuk. Ezek az információk közvetlenül továbbításra és tárolásra kerülnek a US-ben lévő Google szervereken. Google ezeket az információkat az Ön weboldalhasználatának ellenőrzésére használja, erről jelentéseket készít és a honlap, illetve az Internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat kínál fel. Google ezeket az információkat harmadik feleknek is továbbadhatja, ha a törvények ezt így rendelik, vagy, ha harmadik fél az információkat Google számára feldolgozza. Google nem kapcsol össze semmilyen birtokában lévő adatot az Ön IP címével.

Az adat-, illetve információfeldolgozást Ön visszautasíthatja, ha a megfelelő konfiguráció segítéségével a böngészőjében a sütiket letiltja, ez azonban a honlap teljes működését is befolyásolhatja. A weboldalon is lehetőség van a sütik engedélyezésére vagy letiltására. Amennyiben engedélyezi a sütik használatát, ezzel hozzájárulását adja a fent leírtak szerint és célból történő Önre vonatkozó információk feldolgozásához.

 

8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást. Az ugyanazon témában egy éven belüli ismételt kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az Adatkezelő költségtérítésre jogosult.

8.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

8.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

 • Levelezési cím: 2024 Kisoroszi, Rigó u. 19.
 • Email: rita@angolnyelvvizsgasz.hu

8.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

9. Hírlevelek

9.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

A regisztráció, illetve a megrendelés önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. A regisztrációról a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre.

A regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő az alábbi célokra használja fel, amely célokra való felhasználáshoz a látogató a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja:

 • szintfelmérő kiértékelése, online oktatóanyagok küldése;
 • hírlevél-értesítés blogbejegyzésekről, tartalmakról;
 • saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése.

9.2 A regisztráció bármikor megszüntethető a következő módon: a rita@angolnyelvvizsgasz.hu email címre küldött lemondó üzenettel vagy a kimenő emailek alján lévő Leiratkozás linkre kattintva. Az Adatkezelő törekszik olyan automata rendszer alkalmazására, amely lehetővé teszi, hogy a törlés iránti igény egyetlen gombnyomással automatikusan megvalósuljon.

9.3 A hírlevelek adatfeldolgozója: MailerLite Limited (Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland).

 

10. Záró rendelkezések

10.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

10.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi az AngolNyelvvizsgAsz.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

crossmenuarrow-down